Phiếu học tập phát triển năng lực đọc hiểu văn bản Ngữ văn lớp 6

Giá bán: 60.000đ

NXB

Đại học Sư phạm

Tác giả

Phạm Thị Thu Hương (Chủ biên) – Đoàn Thị Thanh Huyền

💥💥💥H. O.T! H.O.T! H.O.T!💥💥💥
Bộ sách PHIẾU HỌC TẬP phát triển năng lực đọc hiểu văn bản Ngữ văn lớp 6 của cô Phạm Thị Thu Hương (Chủ biên) đã xuất kho. Cô là giảng viên SP Ngữ văn – ĐHSP Hà Nội, tác giả của rất nhiều cuốn sách phương pháp SP đã được đông đảo GV đón nhận.
Nếu ai dạy THPT thì đã biết sự sáng tạo, hiệu quả, trí tuệ của bộ sách này.
Hiện lớp 6 đã xuất bản tập 1.