Những Bài Văn Đạt Giải Học Sinh Giỏi Cấp Tỉnh – Thành Phố Toàn Quốc

Giá bán: 68.000đ

NXB

ĐH Quốc gia Hà Nội

Tác giả

Phạm Ngọc Thắm (sưu tầm và tuyển chọn)

Cuốn sách Những Bài Văn Đạt Giải Học Sinh Giỏi Cấp Tỉnh – Thành Phố Toàn Quốc được biên soạn với các mục đích:

1. Giúp giáo viên có thêm tài liệu để tham khảo.

2. Giúp học sinh THPT có thêm bài tập để rèn luyện, nâng cao kiến thức và làm bài tốt hơn trong các kỳ thi.