Mỗi bài đọc hiểu học nhiều điều hay

Giá bán: 75.000đ

Tác giả

Phan Thị Hồ Điệp – Đỗ Xuân Thảo

NXB

Đại học Sư phạm

Cô Phan Thị Hồ Điệp: mẹ bạn Đỗ Nhật Nam, giảng viên khoa Giáo dục đặc biệt, Đại học Sư Phạm Hà Nội. ừng được xếp hạng nổi tiếng thứ 2102 trên thế giới và thứ 2 trong danh sách Giảng viên nổi tiếng ở Việt Nam. Cô là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng cho dòng sách giáo dục dành cho mẹ và bé: Ở nơi yên ấm; Vào bếp nấu ăn; Yêu thương mẹ kể; Dưới sao mẹ kể con nghe; 1,2,3 và …yêu,..
Thầy Đỗ Xuân Thảo: bố bạn Đỗ Nhật Nam, PGS.TS ngôn ngữ học hiện đang công tác tại Khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư Phạm Hà Nội.
Hai thầy cô đã cùng viết nhiều tác phẩm như: Mỗi bài đọc hiểu, học nhiều điều hay; Chiến thuật viết văn tiểu học; Cất cánh cùng lớp 1;,…