Củng cố và ôn luyện Ngữ văn 12

Giá bán: 75.000đ

Tác giả

Nguyễn Việt Hùng (chủ biên)

NXB

ĐHQGHN

Một cuốn sách chất lượng đã được nhiều độc giả đón nhận.

Cùng tham khảo hệ thống kiến thức mạch lạc, trong tâm và rất sâu sắc về các tác phẩm Ngoài ra có cả hệ thống đề luyện tập trọng tâm.