Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS và ôn thi vào 10 chuyên

Giá bán: 140.000đ

Tác giả

Hồ Thị Giang (chủ biên)

NXB

ĐHQGHN

Hiếm có cuốn sách nào vừa chuyên sâu vừa khoa học, chi tiết và nhiều tác dụng như ấn phẩm này:
💚 Vừa bồi dưỡng hsg với kiến thức tổ chức theo các chuyên đề đào sâu. Mảng #Lluan VH khá sâu.
❤️ Vừa ôn thi vào THPT CHUYÊN. Gv và Hs đều dùng hiệu quả. Kĩ năng làm bài được củng cố qua các đề thi mới nhất.
❤Bố cục làm 5 phần chính:
Phần 1: Hệ thống hóa kiến thức theo chuyên đề cơ bản, bao gồm các chuyên đê đề về tác phẩm văn học, chuyên đề lí luận văn học , chuyên đề về Tiếng Việt.
Phần 2: Phương pháp làm bài thi đọc hiểu
Phần 3: Phương pháp làm bài thi Nghị luận xã hội
Phần 4; Phương phấp làm bà thi Nghi luận văn học
Phần 5 : Đề thi tham khảo và hướng dẫn làm bài