35 đề ôn luyện Tiếng Việt 4

Giá bán: 32.000đ

Tác giả

Lê Phương Nga

NXB

GDVN

35 Đề Ôn Luyện Tiếng Việt 1-5 là tài liệu tham khảo vô cùng hữu ích dành cho các em học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh. Cách trình bày khoa học, sách gồm 2 phần cụ thể: Phần 1 là 35 đề ôn luyện khác nhau dành cho các em rèn luyện và củng cố kiến thức. Mỗi đề luyện tập bao gồm một văn bản để làm “chất liệu” xây dựng các bài tập. Sau mỗi tuần học trên lớp, các em lại có dịp “thử sức” với từng đề luyện tập ứng với tuần đó. Các em sẽ tự kiểm tra kiến thức, kĩ năng tiếng Việt của mình trong các phần Đọc hiểu, Luyện từ và câu, cảm thụ văn học, tập làm văn.

 

Các bài tập trong đề luyện tập có hai loại: Trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận. Các em cố gắng tự mình làm hoặc thảo luận cùng các bạn để tìm ra lời giải đáp. Phần 2, là những hướng dẫn gợi ý làm bài cũng như cung cấp một số đoạn viết về cảm thụ văn học, về tập làm văn theo yêu cầu của đề luyện tập ở phần I để các em tham khảo.