Tin tức văn học

CÁCH VIẾT MỞ BÀI MÔN VĂN LẤY LÒNG GIÁM KHẢO CHẤM THI
CÁCH VIẾT MỞ BÀI MÔN VĂN LẤY LÒNG GIÁM KHẢO CHẤM THI

Đối với đề bài dài, vấn đề được gửi gắm trong một mẩu truyện, bài thơ, hoặc trích đoạn bài báo… thì phần mở bài học sinh không nên trích dẫn toàn bộ ngữ liệu mà phải phân tích kỹ để khái quát nên vấn đề cần giải quyết trong 1-2 câu văn ngắn gọn. Mở bài không chỉ có ý nghĩa đảm bảo cho bài văn có một cấu trúc hoàn chỉnh mà còn có nhiều ý nghĩa khác. Một mở bài ngắn gọn,...
Xem tiếp

Xem tiếp